Zrównoważony rozwój jest w BOGE najwyższym priorytetem. Firma jest świadoma wyzwań ekologicznych naszych czasów i dlatego jest zaangażowana w produkty przyjazne dla klimatu. W związku z tym specjalista od sprężonego powietrza przestawił swoje osuszacze chłodnicze DS-2 na czynnik chłodniczy R 513A. Ma on znacznie niższy potencjał globalnego ocieplenia niż poprzednio stosowany czynnik chłodniczy, a przy tym nie wpływa na wydajność i efektywność  procesu osuszania. Rezultat: niezwykle energooszczędna seria osuszaczy o najniższym na rynku śladzie CO2.

 


Firma BOGE zobowiązała się do zrównoważonego rozwoju i w przyszłości będzie stosować czynnik chłodniczy R 513 A o znacznie niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego w serii osuszaczy DS-2 w zakresie wydajności do 10 m³/min.

W odniesieniu do zgodności z europejskimi celami klimatycznymi wynikającymi z Protokołu z Kioto ważne jest znalezienie rozwiązań przyjaznych dla klimatu, a przede wszystkim zapewniających redukcję gazów cieplarnianych. Dotyczy to również przemysłu sprężonego powietrza. Aby zoptymalizować emisję CO2 swoich osuszaczy ziębniczych, BOGE od grudnia 2021 stosuje nowy czynnik chłodniczy. Specjalista od sprężonego powietrza stosuje teraz czynnik chłodniczy R 513A zamiast R 134A w swojej serii DS-2 w zakresie wydajności do 10 m³/min. Dzięki temu wartość współczynnika globalnego ocieplenia (GWP) może zostać zmniejszona o około 60%: z 1430 do 573. Równoważnik CO2, czyli wpływ substancji na klimat w porównaniu z dwutlenkiem węgla, również odpowiednio się zmniejsza. Efekt cieplarniany nowego czynnika chłodniczego w rozpatrywanym okresie 100 lat jest znacznie niższy niż wcześniej. Ponadto osuszacze ziębnicze BOGE wymagają z reguły mniej czynnika chłodniczego niż porównywalne modele innych producentów, co również ma pozytywny wpływ na środowisko. Osuszacze serii DS-2 posiadają hermetyczny obieg chłodniczy zgodnie z przepisami regulacji F-Gazów EU 517/2014. Dzięki temu osuszacz chłodniczy posiada nie tylko zalety ekologiczne, ale także ekonomiczne.

Znaczenie regulacji F-gazów dla przemysłu sprężonego powietrza

Rozporządzenie F-gazowe ma pomóc w zmniejszeniu emisji w sektorze przemysłowym o 79% do 2030 roku. Nacisk kładziony jest na zmniejszenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych (gazów F) w UE. W procesie stopniowym („wycofywanie”), opartym na średniej rocznej z lat 2009-2012, fluorowane gazy cieplarniane wprowadzane na rynek UE zostaną ustalone na poziomie 100% i będą stopniowo redukowane do 21% do 2030 r. W pierwszej fazie od stycznia 2020 zostały zakazane czynniki chłodnicze o wartości GWP większej niż 2500. W drugiej fazie do 2022 r. nie mogą być stosowane żadne F-gazy o wartości GWP powyżej 750, w trzeciej fazie do 2030 r. żadne F-gazy o wartości GWP powyżej 150. Obecnie stosowane czynniki chłodnicze mogą więc mieć jedynie wartość GWP poniżej 2500. Wraz z przejściem na R 513A BOGE obiera kurs na wczesnym etapie i wymienia stary czynnik chłodniczy, zanim będzie to wymagane prawnie. Ponadto rozporządzenie F-gazowe określa, czy i jak często należy przeprowadzać test szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych. W zależności od kategorii test ten musi być przeprowadzany co kwartał lub co rok, co wiąże się z odpowiednimi kosztami. Ponieważ osuszacze ziębnicze BOGE DS-2 posiadają hermetycznie zamknięty obieg czynnika chłodniczego, a ich ekwiwalent CO2 jest mniejszy niż 10 t, są zwolnione z obowiązku testowania.

Zrównoważony rozwój w połączeniu z wysoką wydajnością

Wysokowydajny aluminiowy wymiennik ciepła jest niezwykle efektywny. Obieg chłodziwa jest również zaprojektowany zgodnie z najwyższymi wymaganiami jakościowymi. Niskie straty mocy w połączeniu z niskim zapotrzebowaniem na chłodziwo zapewniają bezkonkurencyjnie niskie koszty eksploatacji. To sprawia, że ​​osuszacze ziębnicze serii DS-2 są najbardziej energooszczędne na rynku w porównaniu z systemami innych producentów o tym samym natężeniu przepływu. Wniosek: przechodząc na czynnik chłodniczy R 513 A, BOGE wysyła wyraźny sygnał na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. Około 60% niższy potencjał globalnego ocieplenia osuszaczy chłodniczych od DS 4-2 do DS 100-2 mówi sam za siebie. Użytkownicy nie muszą godzić się na żadne kompromisy w zakresie wydajności. W ten sposób ekspert w zakresie sprężonego powietrza gwarantuje absolutne bezpieczeństwo wraz z optymalną jakością sprężonego powietrza.