Kiedy nadchodzi czas serwisowania systemu sprężonego powietrza, zawsze podkreślamy wagę wykonywania czynności serwisowych zgodnie z instrukcją obsługi producenta oraz używania oryginalnych części zamiennych. Poniżej przedstawiamy możliwe scenariusze w przypadku zaniedbań w serwisowaniu.

Zestaw oryginalnych części zamiennych BOGE Cairpac 3000.
Zestaw oryginalnych części zamiennych BOGE Cairpac 3000.

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad wpływem regularnego serwisu na efektywność i niezawodność waszego systemu sprężonego powietrza ? Sprężone powietrze jest częstokroć krytycznym medium dla wielu przedsiębiorstw. Jeśli system nie działa, konsekwencje mogą być niezwykle poważne; od długich okresów przestoju maszyn po straty produkcyjne i koszty z nimi związane. Utrzymanie niezawodności Waszego systemu sprężonego powietrza jest zatem bardzo ważne, jeśli tylko chcecie być pewni iż sprężone powietrze zawsze będzie do dyspozycji kiedy tylko tego potrzebujecie. Co więcej – warunkiem honorowania gwarancji przez każdego producenta przemysłowych systemów sprężonego powietrza jest wykonywanie przeglądów serwisowych zgodnie z wytycznymi i stosowanie oryginalnych części serwisowych najwyższej jakości.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów co może się zdarzyć, kiedy rekomendowane czasokresy serwisowe nie zostały zachowane bądź do przeglądów użyte zostały części niskiej jakości (nieoryginalne)

Przykład nr 1: uszkodzone sprzęgło przeniesienia napędu

Przyczyny mogą być różne, jak np. zbyt duża ilość wy-/załączeń, zbyt duża ilość zmian cykli pracy sprężarki czy też brak na czas odpowiedniego serwisu. Uszkodzenie sprzęgła spowoduje w konsekwencji zatrzymanie sprężarki.  Aby do tego nie dopuścić należy przeprowadzać inspekcję sprzęgła przy każdym przeglądzie. Sprzęgło posiada określoną żywotność w powiązaniu z przepracowanymi godzinami pracy. Jeśli limit godzin został już osiągnięty, sprzęgło należy wymienić na nowe.

Przykład nr 2: Niska jakość oleju chłodniczego

Oryginalne oleje firmy BOGE
Oryginalne oleje firmy BOGE

Zastosowanie niskiej jakości oleju pociąga za sobą możliwe negatywne konsekwencje takie jak: wysoka zawartość kondensatu w oleju, zbyt niską temperaturę eksploatacyjną co oznacza, iż kondensat nie może w pełni odparować, zakłócenia częstotliwości cykli pracy czy ekstremalną wilgotność. W rezultacie niska jakość oleju prowadzi do nadmiernego jego zużycia (starzenia), zapychania filtrów, wewnętrznej korozji jak też braku koniecznego smarowania. Skutkiem jest nadmierne zużycie elementów wirujących sprężarki, jak np. rotorów stopnia sprężającego czy łożysk, które to będą wymagały serwisu bądź wymiany na nowe.

Dlatego też istotnym jest używanie oryginalnego oleju rekomendowanego przez producenta i przestrzeganie interwałów serwisowych celem utrzymania elementów maszyny w należytym operacyjnym porządku.

Przykład nr 3: zapchane filtry

Zapychanie się filtrów może być spowodowane różnorakimi przyczynami: brak regularnych czynności serwisowych, praca w ekstremalnie zapylonym pomieszczeniu jak też niska jakość zasysanego powietrza w atmosferze otaczającej urządzenia, która to prowadzi w rezultacie do zmniejszenia ilości dostępnego sprężonego powietrza wytwarzanego przez urządzenie. Wzrostowi temperatury (ponad eksploatacyjną) zawsze towarzyszy wykładniczy spadek wydajności urządzenia oraz wzrost całkowitej energii pobieranej.

Zablokowane filtry powodują wzrost oporów wewnętrznych co w efekcie końcowym prowadzi do przegrzewania urządzenia. Efektywna żywotność oleju zostaje wtedy skrócona, jak też pojawiają się awaryjne odstawienia maszyn ze względu na ich przegrzanie. Dodatkowo wyższa wewnętrzna temperatura pracy ma negatywny wpływ na żywotność elementów konstrukcyjnych, a zwłaszcza uszczelnień pakietowych w stopniu śrubowym

Rekomendowane przeglądy serwisowe

Jednym z najważniejszych wymagań stawianym nowoczesnym przemysłowym systemom sprężonego powietrza jest ich maksymalna niezawodność. Uzyskuje się ją nie tylko poprzez zastosowanie efektywnych komponentów, ale także poprzez przestrzeganie wytycznych producenta odnośnie czynności serwisowych.

Powyższe przykłady demonstrują co może się negatywnego zdarzyć, kiedy oryginalna instrukcja obsługi producenta nie jest przestrzegana. Aby być pewnym, iż wyposażenie Waszego systemu sprężonego powietrza pracuje w optimum sprawności oraz zapewnia maksimum niezawodności produkcyjnej, ważnym jest przestrzeganie harmonogramu przeglądów serwisowych producenta. Istotnym jest także używanie oryginalnych części zamiennych, które zostały skonstruowane i przetestowane celem zapewnienia długowiecznej, bezawaryjnej pracy całego urządzenia.