Kiedy problemy produkcyjne piętrzą się, jak Wasza fabryka może konkurować z wytwórcami z Dalekiego Wschodu ?

 

sprężarki

Wzrost wymiany w handlu zagranicznym doprowadził do rozwoju konkurencji międzynarodowej. W tej sytuacji firmy z najbardziej rozwiniętych krajów, poszukując możliwości obniżenia kosztów zaczęły przenosić kosztochłonne procesy produkcyjne do krajów o niskich kosztach siły roboczej, surowców i energii. Powoduje to gwałtowne uprzemysłowienie krajów o dotychczas niskim poziomie życia, jednocześnie wywołując obawy w krajach UE odnośnie utrzymania dotychczasowej produkcji i miejsc pracy. Globalizacja powoduje, że coraz mniejszą rolę odgrywa to, gdzie produkcja jest zlokalizowana, a coraz większą to jakie korzyści można osiągnąć w nowej lokalizacji produkcji dzięki niższym kosztom siły roboczej, surowców i energii, podatków i obciążeń socjalnych.

Zmusza to firmy do radykalnego podnoszenia produktywności poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii i wyrobów, które pozwolą na utrzymanie wysokiej wartości dodanej do wytwarzanych produktów. Firmy są zmuszane także do wprowadzania systemów automatyzacji i informatycznych oraz nowych metod organizacji pozwalających na obniżenie kosztów produkcji i spełnianie wymagań klientów korzystając z przewagi jaką daje lokalizacja blisko odbiorcy końcowego.

Elastyczna fabryka może odpowiadać na zmiany rodzaju produktów jak też fluktuacji popytu w elastyczny sposób. Potrafi bowiem minimalizować czasy przestojów oraz redukować złożoność łańcucha dostaw.

Ale w jaki sposób sprężone powietrze uczyni fabrykę elastyczną?

Sprężone powietrze samo w sobie nie jest elastyczne, ale kompletna instalacja sprężonego powietrza od BOGE – już tak.

Sprężone powietrze jest rozprowadzane przez system przewodów częstokroć skomplikowany w instalacji (demontażu). W sukurs może przyjść lekki system BOGE AIRficient©  W porównaniu do innych popularnych systemów rurociągowych system ten można zainstalować łatwiej i szybciej. Kształtki łączą rury pierścieniami zaciskowymi na powierzchni. Poprzez to unika się przewężeń, które powstają przy standardowych wciskanych połączeniach rurowych, minimalizując w ten sposób stratę ciśnienia. Specjalne lakierowanie zapobiega utlenianiu, co w przypadku powszechnie stosowanych rur miedzianych czy stalowych może prowadzić do korozji materiałów. System BOGE jest ponadto bezolejowy i wolny od silikonu. Użytkownicy zwiększają energetyczną efektywność systemu i oszczędzają do 30% całkowitych kosztów.  Łatwy montaż to także łatwy, bez uszkodzeń,  demontaż, kiedy sprężarkownię należy przenieść w inne miejsce – elastyczna produkcja !

Jako specjaliści w zakresie sprężonego powietrza, posiadamy praktyczne doświadczenia z różnych gałęzi przemysłu: od przemysłu ciężkiego do spożywczego, od farmaceutycznego do instalacji w gospodarce wodno-ściekowej. Doskonale rozumiemy istotę uniknięcia dezorganizacji łańcucha dostaw oraz inteligentnego planowania produkcji.

Dlatego też włączyliśmy założenia Przemysłu 4.0 jak też tzw. internetu rzeczy (IoT) jako standard dla naszych sprężarek śrubowych serii S. Za pomocą naszego zdalnego systemu monitoringu Airstatus, użytkownik posiada kompletną przejrzystość w każdym czasie i w każdym miejscu. Używając komputera czy telefonu, praca maszyn może być ewaluowana poprzez stronę internetową lub „apkę”.

Elastyczność produkcyjna jest podstawą elastycznej fabryki, ale zdolności komunikacyjne oraz inteligentne zarządzanie danymi są kluczem do jej sterowania. BOGE jest więc Waszym partnerem w optymalizacji produkcji i jej efektywności poprzez zapewnienie czystego powietrza i pełnego dostępu do urządzeń.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszym raportem technicznym (tzw. White Paper) „Przemysł 4.0 w zakresie sprężonego powietrza:, który jest do pobrania w zakładce Rozwiązania.