Wiele przedsiębiorstw zostało zamkniętych lub wyraźnie ograniczyło produkcję w trakcie trwania pandemii koronawirusa. Restrykcje zaczynają się luzować, tak więc  pierwszą myślą jest odbudowanie potencjału produkcyjnego i jego restart tak bezpieczny jak to tylko jest możliwe.

 sprezarki

Szacunkowo ok. 50% wszystkich polskich przedsiębiorstw używa sprężonego powietrza czyli sprężarek.  Wiele z nich wyłączono lub też używano sporadycznie w trakcie obowiązujących restrykcji związanych z COVID-19.

Wyłączenie z pracy sprężarki na dłuższy okres zawsze powinno odbyć się zgodnie z zapisami instrukcji obsługi producenta maszyny. Zazwyczaj preferowane jest manualne zatrzymanie sprężarki niż poprzez centralny sterownik, celem zabezpieczenia maszyny od trybu pracy polegającym za kompensacji wycieków sprężonego powietrza w rurociągach. Ponadto istotnym jest zaizolowanie układów chłodzenia wodą a także pozostawienie włączonego zasilania dla maszyn VSD tak aby kondensatory pozostawały zawsze naładowane.

Jeśli zatem byliście zmuszeni do wyłączenia sprężarek z powodu koronawirusa i zrobiliście to zgodnie z procedurami, wtedy ponowne ich uruchomienie będzie nastręczało mniej problemów. Jednakże istnieje kilka kluczowych działań, które trzeba uwzględnić aby być pewnym, iż sprężarki włączą się bezproblemowo i bez ryzyka kosztownych uszkodzeń.  

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych ze sprężarkami należy upewnić się, czy posiadacie odpowiednie środki ochrony osobistej oraz czy maszyna jest odłączona od źródła napięcia.

Pierwszy krok to inspekcja wizualna. Należy sprawdzić czy nic nie zostało uszkodzone, czy wszelkie połączenia są szczelne i nie występują wycieki oleju lub wody. Stan oleju powinien być sprawdzony pod względem zmiany koloru lub, w szczególności gdy pojawiają się wątpliwości, należy zlecić tą czynność partnerowi serwisowemu. W razie konieczności olej należy wymienić, unikając ryzyka uszkodzenia smarowanych olejowo części konstrukcyjnych sprężarki.

Dodatkowo należy upewnić się czy wszelkie filtry, maty filtracyjne itp. są niezanieczyszczone czy uszkodzone – może wydać się to dziwne, ale nie jest to takie niespotykane, że zwierzęta i ptaki usiłują czasem zakładać gniazda w sprężarce.

Jeśli wszystko wygląda jak powinno, koniecznym jest sprawdzenie stopnia śrubowego. Jest to bardzo ważne, gdyż jeśli maszyna była wyłączona na 8 tygodni lub dłużej wymaga dodania niewielkiej ilości oleju do regulatora ssania celem startu. Ważnym jest użycie tego samego rodzaju oleju, który już znajduje się w sprężarce. Jeśli sprężarka posiada napęd pasowy, należy upewnić się, że pasy są właściwie napięte. Podobnie, jeśli zainstalowano oddzielny sterownik, musi on być podłączony do zasilania. Może także występować konieczność przeprowadzenia pomiaru rezystancji izolacji silnika elektrycznego, w przypadku gdy w czasie wyłączenia sprężarek we wnętrzu obudowy silnika pojawił się kondensat.

Sprężarki są więc gotowe do ponownego włączenia. Naszą rekomendacją jest włączenie sprężarki przy zamkniętym zaworze na wylocie ze zbiornika sprężonego powietrza i poczekanie do momentu kiedy sprężarka osiągnie ciśnienie operacyjne a następnie powolne otwieranie wspomnianego zaworu celem wyrównania ciśnienia.