Generatory azotu PSA firmy BOGE umożliwiają wytwarzanie azotu dla swoich indywidualnych potrzeb. Zapomnij o  nieelastycznych szablonowych umowach. Dzięki temu generatorowi można regulować wartość przepływu, ilość dostaw i czystość generowanego azotu. A co najlepsze? To nie tylko bardziej wydajne urządzenie, ale jeszcze dodatkowo przystosowane do modułowej rozbudowy w każdej chwili, aby w pełni odpowiedzieć na Państwa potrzeby.

Wszystko z jednej ręki: jako dostawca systemów BOGE jest w stanie stworzyć optymalnie skoordynowany system składający się ze sprężarki, filtracji, osuszacza chłodniczego, adsorbera z węglem aktywnym, zbiorników, generatora azotu PSA i innych elementów technologicznych.

Zastosowanie azotu w przemyśle

Azot stosuje się do przeciwdziałania pożarom, a jednym z podstawowych działań w tym zakresie jest tzw. inertyzacja, która polega na doprowadzeniu gazu obojętnego (np. azotu) i na rozrzedzeniu gazów palnych. Podobny mechanizm znajduje zastosowanie także w serwerowniach, archiwach, magazynach. W tego rodzaju pomieszczeniach obniża się zawartość tlenu, a zwiększa zawartość azotu. Dzięki temu ryzyko pożaru jest mniejsze, a oddychanie – nadal możliwe (ważne jest przy tym, aby udział tlenu w powietrzu nie spadł poniżej 12%).

Azot pełni ważną funkcję w przemyśle farmaceutycznym, gdyż substancje, z których produkuje się lekarstwa, nie mogą mieć kontaktu z tlenem ani parą wodną, ponieważ mogłyby łatwo wejść z nimi w reakcję chemiczną. Dlatego też leki pakowane są w listki (tzw. blistry) z użyciem azotu. Azot jest również wykorzystywany jako atmosfera ochronna przy transporcie substancji z jednego naczynia do drugiego.

Azot odgrywa istotną rolę także w przemyśle spożywczym. Dzięki niemu produkty mogą być dłużej przydatne do spożycia, a mianowicie azot wykorzystuje się do pakowania w atmosferze ochronnej – powietrze zostaje wypompowane z opakowania i zastąpione mieszaniną gazów, w tym azotu. Zapobiega to pojawieniu się drobnoustrojów, a dzięki jego zastosowaniu można uniknąć konserwantów. Ponadto azot znajduje zastosowanie między innymi w procesach mrożenia żywności.

Azot jako alternatywa dla dwutlenku węgla

Ciekawym pomysłem jest także rozważenie azotu jako alternatywy dla CO2. Ostatnie doniesienia prasowe skupiały się na wpływie wzrostu hurtowych cen gazu ziemnego na produkcję dwutlenku węgla. Jest to niezbędny gaz stosowany w przemyśle napojów do napojów bezalkoholowych i niektórych piw oraz do pakowania w celu przedłużenia okresu przydatności do spożycia świeżych produktów spożywczych.

Jako gaz obojętny, azot może być używany zamiast dwutlenku węgla w mniejszych browarach, aby usunąć tlen podczas oczyszczania zbiorników, zapobiegając w ten sposób utlenianiu i zanieczyszczeniu. Może być również używany do czyszczenia na rurociągów i zbiorników, wspomaganego napełniania w celu przyspieszenia procesu oraz podczas butelkowania, aby wydłużyć okres przydatności do spożycia.

Tak więc w niektórych zastosowaniach zamiast dwutlenku węgla można wykorzystać gazowy azot, który może być wytwarzany z istniejącej instalacji sprężonego powietrza. Korzyści płynące z wytwarzania azotu na miejscu są ogromne – a niedawny problem z dostawami dwutlenku węgla w połączeniu z licznymi możliwościami bezpiecznego stosowania azotu zamiast CO2 sprawiają, że jest to idealny czas do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Dlatego przede wszystkim producenci żywności powinni rozważyć korzyści płynące z wytwarzania azotu na miejscu, aby zmniejszyć ryzyko niedoboru gazu CO2 w przyszłości.

Generator azotu kontra dostawy napełnianych butli

Przez wiele lat tradycyjnym sposobem na pozyskanie tego użytecznego gazu było zamówienie butli z azotem, które dostarczano do konkretnej lokalizacji. Jednak użycie ciśnieniowych butli jest zazwyczaj najdroższą i nieefektywną metodą stosowania gazowego azotu.

Obecnie wiele firm decyduje się na bardziej opłacalny i niezawodny wybór: generatory azotu. Generatory azotu mogą umożliwić użytkownikom wytwarzanie niezawodnego i bezpiecznego azotu z istniejącego źródła sprężonego powietrza poprzez proste usunięcie tlenu i gazów śladowych z powietrza oraz zatężenie azotu do pożądanej czystości. Gaz jest następnie magazynowany w zbiorniku niskociśnieniowym i dostarczany na żądanie.

Do wytwarzania azotu generatory BOGE wykorzystują technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA). W przypadku branż, w których wymagane są wysokie poziomy czystości, technologia PSA jest idealną i najłatwiejszą do zastosowania metodą. Adsorpcja zmiennociśnieniowa polega na oddzielaniu molekuł azotu od cząsteczek tlenu poprzez wychwytywanie tlenu ze strumienia sprężonego powietrza metodą adsorpcji. Oczyszczone sprężone powietrze przypływa przez zbiornik z molekularnym sitem węglowym (CMS), a adsorpcja występuje, gdy molekuły wiążą się z adsorbentem — w tym przypadku cząsteczki tlenu przyłączają się do węglowego sita molekularnego. Proces adsorpcji kontynuowany jest do momentu nasycenia sita CMS molekułami tlenu. Następnie proces przenoszony jest do sąsiedniego zbiornika, a nasycony zbiornik regeneruje się. Ten proces zachodzi w każdym poszczególnym module. Efekt to azot o stabilnej czystości – aż 5 klas czystości do wyboru, z czego najwyższa cechująca się czystością 99,999%.

Zalety zastosowania generatorów azotu BOGE:

Redukcja kosztów

Nawet do 80% mniej niż zamówienie butlowego azotu z dostawą. Typowy czas zwrotu to zaledwie 18-24 miesiące. Ponadto koszt N2 jest uzależniony od zmienności podaży i popytu, a zatem może się zmieniać z miesiąca na miesiąc.

Niezawodność

Dostawa na żądanie bez kosztownych i potencjalnie szkodliwych przerw – ma to kluczowe znaczenie dla niektórych procesów, w których zmiana poziomu czystości lub spadek podaży może znacząco wpłynąć na integralność produktu końcowego lub wyniku lub gdy projekty są wrażliwe czasowo.

Wygoda

Brak konieczności planowania dostaw i odbiorów. Pozwala również uniknąć opóźnień spowodowanych zmianą butli lub wyczerpaniem się zapasów i koniecznością oczekiwania na nowe dostawy.

Bezpieczeństwo

Zmniejsza ryzyko wypadków związanych z ręcznym przemieszczaniem spowodowanych przenoszeniem ciężkich butli. Azot wytwarzany przez generator jest dostarczany pod niskim ciśnieniem, co czyni go znacznie bezpieczniejszym niż przechowywanie wysokociśnieniowych butli z N2. Wyciek z jednej z tych butli może spowodować poważne obrażenia, a nawet uduszenie.

Czystość

Generatory są w stanie konsekwentnie wytwarzać poziomy czystości azotu na poziomie 99,999%, unikając spadku czystości azotu w butli, gdy osiągają dolną granicę swojej pojemności. Czystość jest kontrolowana u źródła, dzięki czemu można ją ustawić na dowolnym poziomie wymaganym dla każdego konkretnego zastosowania.

Wydajność

Ostatnie 10-15% zawartości azotu w butli jest zasadniczo bezużyteczne – co oznacza, że ​​butle są zwracane z nadal w nich zawartym gazem, marnując zarówno pieniądze, jak i azot. Produkcja azotu we własnym zakresie oznacza również mniej dostaw na miejsce, co jest bezpieczniejsze i szybsze, a także zmniejsza emisję dwutlenku węgla. W rzeczywistości produkcja gazu w zakładzie azotowym wymaga ogromnego zużycia energii – więc wytwarzanie go z własnego systemu sprężonego powietrza jest znacznie korzystniejsze dla środowiska.

 

Zainstalowanie generatora azotu może zwiększyć zyski, poprawić wydajność operacyjną i zrównoważony rozwój oraz stworzyć bezpieczniejsze środowisko pracy. Generator azotu to niezawodne i bezpieczne źródło gazu N2 z istniejącego źródła sprężonego powietrza, które chroni przed wahaniami dostaw i kosztów mogących być destrukcyjnymi dla Waszej firmy. Dodatkowa zaleta to prosta rozbudowa generatorów o następne  moduły, które są po prostu wkręcane i mogą być rozbudowywane w dowolnym momencie, w zależności od potrzeb w celu umożliwienia optymalnego dostosowania produkcji azotu do aktualnych wymagań.