Jednym z największych powodów marnotrawstwa energii jest praca sprężarki w trybie bez obciążenia (inaczej na biegu jałowym), kiedy to tak naprawdę sprężarka nie produkuje sprężonego powietrza. Jeśli chodzi o sprężarki śrubowe to jest to niezwykle istotna kwestia, spowodowana ich charakterystyką pracy. Nowoczesne sprężarki pracując na biegu jałowym zużywają ok. 20-40% mocy obciążenia maksymalnego, pobierając energię lecz nie produkując sprężonego powietrza.

Jak wyznaczyć cykl pracy sprężarki?

Sterownik BOGE Focus Control 2.0
Sterownik BOGE Focus Control 2.0 umożliwia kontrolę biegu jałowego, a więc sen sprężarki pomiędzy cyklami.

Oznaką tego, iż występuje problem jest niski stosunek godzin pod obciążeniem do całkowitych godzin pracy sprężarki. Można to sprawdzić poprzez odczyt na sterowniku sprężarki. Najlepiej sprawdzić to dwa razy, w chwili obecnej, a następnie dokładnie za tydzień. W ten sposób wyznaczymy cykl pracy sprężarki. Jeśli godziny pracy pod obciążeniem stanowią ok. 40% lub mniej całkowitych godzin pracy sprężarki, oznacza to, iż można wprowadzić ulepszenia, najprawdopodobniej wprowadzając sprężarkę w stan snu za pomocą funkcji pracy automatycznego startu. (tzw. tryb AUTO). Tryb AUTO umożliwia sprężarce wyłączenie się ( z pewnym opóźnieniem), kiedy sprężone powietrze nie jest produkowane, i natychmiastowy restart, kiedy wystąpi zapotrzebowanie. Należy także pamiętać, iż dobrze zaprojektowane instalacje sprężonego powietrza, z właściwie dobranymi zbiornikami powietrza i dobrym sterowaniem sprężarek, cechują się wskaźnikiem powyżej 90%.

Nie marnuj energii elektrycznej

W cyklach produkcyjnych muszą występować jakieś okresy, kiedy sprężarki pracują przeważnie na biegu jałowym. Mogą to być, przykładowo, czasy przerw w pracy lub tryb nocny. Może występować także przypadek, gdy sprężarka pracuje dłuższy okres czasu na biegu jałowym. Sprężarka niekontrolowana czasowo i niewyłączana w czasie znikomego obciążenia będzie marnować energię!

Tryb AUTO jest wbudowany w nieomalże wszystkich nowoczesnych sterownikach sprężarek. Funkcja ta monitoruje sprężarkę i wyłącza jej silnik, jeśli stwierdzi, iż warunki są ku temu odpowiednie. Niektóre sterowniki pracują w prostym schemacie, po ok. 10 minutach (zazwyczaj czas ten jest nastawialny) w stanie biegu jałowego sprężarka wyłączy się.

Sterowniki do sprężarek BOGE

Sterowniki BOGE Focus Control 2.0posiadają inteligentniejsze rozwiązania i rejestrują ilość startów silnika sprężarki na godzinę, pozwalając sprężarce natychmiast wyłączyć się pomiędzy cyklami jeśli warunki pracy są do tego odpowiednie, ale z zawsze z zachowaniem dopuszczalnej liczby załączeń, aby nie uszkodzić silnika. Funkcja pozostaje uzbrojona, gotowa to do startu, gdy sprężarka będzie znowu potrzebna.

Funkcja AUTO w nowoczesnych sterownikach BOGE nie musi być załączana manualnie oraz należy pamiętać, że im większy jest zbiornik sprężonego powietrza, a także im szerszy jest zakres ustawień ciśnień roboczych sprężarki, tym lepiej sprężarka wykorzysta tryb AUTO.