Liczba głodujących ludzi na świecie rośnie, a jednocześnie podczas transportu zboża do użytkownika znaczne jego ilości są tracone. Szczególnie w biedniejszych rejonach świata, zbożowe ubytki występują w krótkim czasie po żniwach. Aby składowane w silosach zboże lepiej chronić przed szkodnikami, firma BOGE, specjalista w dziedzinie sprężonego powietrza, wprowadziła prostą, lecz niezwykle skuteczną metodę.  BLUEprotect pozyskuje azot z otaczającego powietrza. Ten wypiera tlen znajdujący się w silosach i w ten sposób niszczy naturalne środowisko życiowe szkodników i pleśni. Metoda działa bez jakichkolwiek chemicznych dodatków, dlatego jest neutralna dla żywności oraz przyjazna środowisku. Sprawdza się w przypadku produktów biologicznych oraz dostaw do browarów.

Ochrona przed szkodnikami w przemysle zbozowym

Wszystko zabudowane w kontenerze. System BLUEprotect jest przez to niezwykle elastyczny i przydatny dla różnych typów silosów.

Wołek zbożowy, pasożytnicze grzyby, myszy i szczury: znaczna część magazynowanego zboża ulega szkodnikom oraz jest tracona na skutek zbyt dużej intensywności oddychania ziarna. Rozstrzygającą rolę pełni przy tym tlen. Gdzie go brakuje, straty są minimalne. Na tym prostym pomyśle bazuje BLUEprotect: BOGE dostarcza do zboża mieszaninę gazów składającą się praktycznie z czystego azotu z max. 1% resztkowej zawartości tlenu. Azot wypiera znajdujący się tlen i niszczy tym samym warunki tlenowe dla życia szkodników oraz pleśni. Równocześnie minimalizuje się ryzyko efektu zbyt dużej intensywności oddychania zboża, spada ryzyko wystąpienia tlącego się ognia.

BLUEprotect pozyskuje azot z otaczającego powietrza. Umieszczony w pobliżu silosu kompresor spręża powietrze. Kierowane jest ono następnie poprzez osuszacz do układu filtrów oraz filtra membranowego, który separuje azot (N2) od tlenu (O2), a następnie wtłacza azot do silosu. Azot, jako główny składnik powietrza, jest zatem łatwo dostępny, a w kontakcie z żywnością jest zupełnie neutralny. Po wykorzystaniu, azot trafia z powrotem do atmosfery. Czyni to system BLUEprotect atrakcyjną metodą zwalczania szkodników wszędzie tam, gdzie zastosowanie chemikaliów nie jest możliwe – w gospodarstwach ekologicznych czy też w łańcuchu dostaw do browarnictwa. Przykładowo słodownie muszą zwracać uwagę na to, aby nie pozostawić w jęczmieniu żadnych chemicznych odpadów, które później podczas warzenia wraz ze słodem trafią do piwa.

BOGE aranżuje wszystkie komponenty w kontenerze, tak aby BLUEprotect pozwalał na elastyczną instalację bez konieczności specjalistycznej wiedzy i dla różnych typów silosów. Celem określenia ilości potrzebnego azotu, BOGE analizuje wraz z klientem stan początkowy. Podstawowym wymaganiem jest wystarczająco szczelny silos. Na potrzeby testu, jeśli tylko sobie tego życzy klient, BOGE wypożycza kontener, którego działanie już po kilku dniach zdeterminuje klasę szczelności silosu.

silosy zbozowe
W atmosferze beztlenowej, szkodniki zagrażające magazynowanemu w silosie zbożu nie mogą się rozwijać. Na tej zasadzie funkcjonuje BOGE BLUEprotect.