Jeśli posiadacie sprężarkę VSD i chcecie aby współpracowała ona prawidłowo ze sprężarką stałoobrotową, wtedy konfiguracja jest nieco inna niż zazwyczaj. Sprężarka VSD powinna odpowiadać za obciążenia częściowe, zaś stałoobrotowa pracować przy obciążeniu szczytowym bądź też powinna być wyłączana w trybie automatycznym.

Tradycyjny sposób koordynacji wielu sprężarek stałoobrotowych to kaskada, gdzie każda sprężarka ma swoją własną wstęgę ciśnieniową ustawioną nieco niżej niż następna sprężarka, tworząc rodzaj schodkowej aranżacji. Sprężarki pracują zatem w specyficznym porządku, gdzie sprężarka z największą nastawą ciśnieniową uruchamia się jako pierwsza.  Ale w przypadku systemu wielosprężarkowego gdzie jedna z nich jest wyposażona w VSD, zazwyczaj ustawia się sprężarkę VSD jako pierwszą do startu i ostatnią do wyłączenia, jako sprężarkę obsługującą w trybie ciągłym tzw. obciążenia częściowe. Wymaga to już innej aranżacji.

Sprężarkę VSD należy odpowiednio dobrać! Najlepsze rezultaty osiąga się, gdy sprężarka VSD jest przynajmniej takiego samego lub większego rozmiaru niż największa sprężarka stałoobrotowa w układzie, w którym będzie pracować. Generalna zasadą jest, iż zakres pracy sprężarki VSD (= wydajność maksymalna  minus minimalna) musi być równy lub nieco większy niż wydajność największej sprężarki stałoobrotowej.

W przypadku poprawnej konfiguracji założone docelowe ciśnienie sprężarki VSD zawiera się w zakresie wstęg ciśnieniowych pozostałych dwóch sprężarek stałoobrotowych. Zazwyczaj ciśnienie startu lub obciążenia ustawione dla VSD jest identyczne jak ciśnienie docelowe. BOGE rozumie ten proces szerzej i dopuszcza ustawienie ciśnienia startu lub obciążenia niezależnie od ciśnienia docelowego VSD. Czasami nastawy dobierane są na zasadzie prób i błędów, tak aby zapewnić prawidłową współpracę pomiędzy VSD a bazową sprężarką stałoobrotową, kiedy tylko obciążenie będzie się zmieniać. W  wielu przypadkach jest to bardziej skomplikowane niż to się wydaje, dlatego też najlepiej skonsultować się z producentem urządzenia.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, jeśli w systemie pracuje więcej niż jedna sprężarka VSD. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem będzie stosować się do wskazań nadrzędnego sterownika, skonstruowanego do sterowania większej liczby sprężarek, także VSD. BOGE posiada odpowiedni sterownik Airtelligence, który z sukcesem może być zastosowany w nieomalże każdej konfiguracji sprężarek.

Sprezarka srubowa BOGE

Sprężarka śrubowa BOGE najnowszej serii S-4, typ S111-4 LF wraz ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości.

Jeśli system jest ustawiony prawidłowo i można monitorować godziny pracy urządzeń, można określić stosunek godzin pod obciążeniem do całkowitej ilości godzin pracy sprężarki stałoobrotowej. Kiedy jest on wysoki, ponad 85%, oznacza to, iż sprężarka VSD przejmuje obciążenia częściowe, a sprężarka stałoobrotowa pracuje pod maksymalnym obciążeniem, co jest pożądanym efektem. Jeśli zaś sprężarka stałoobrotowa cyklicznie przełącza się ze stanu obciążenia na pracę bez obciążenia, jest to znakiem problemu, czyli nieefektywności układu sprężonego powietrza.