Konwertery BOGE BC wykorzystują przyszłościową technikę katalityczną. Urządzenia w ramach pełnego utleniania całkowicie przekształcają węglowodory na dwutlenek węgla i wodę, co pozwala uzyskać sprężone powietrze stale wolne od oleju i spełniające wyjątkowo rygorystyczne wymagania normy ISO 8573-1 klasa 0. Kondensat gromadzący się podczas schładzania sprężonego powietrza jest również pozbawiony oleju i bez uzdatniania może być odprowadzany do kanalizacji.

Konwerter BOGE, typ BC 11

Z uwagi na istotne różnice w wydajności sprężania wytwarzanie bezolejowego sprężonego powietrza za pomocą konwencjonalnych 1-stopniowych sprężarek smarowanych olejem z dodatkowym konwerterem BC jest znacznie bardziej wydajne, a co za tym idzie – tańsze, niż z zastosowaniem klasycznych 2-stopniowych bezolejowych sprężarek śrubowych. Olej znajdujący się w sprężarce powoduje, iż jest ona bardziej efektywna energetycznie od swego bezolejowego odpowiednika. Równocześnie zainstalowany konwerter gwarantuje usunięcie wszelkich pozostałości oleju. Zakup sprężarki olejowej z konwerterem wiąże się z niższymi kosztami inwestycji i niezmiennie wysoką jakością sprężonego powietrza, niezależnie od warunków w miejscu zasysania. Konwerter BC doskonale nadaje się również do uzupełnienia wyposażenia istniejących stacji sprężarek. Stację sprężarek, w skład której wchodzą sprężarki smarowane olejem, można w prosty sposób przekształcić na bezolejowe.

Dla przypomnienia „klasę 0“ można zagwarantować tylko wtedy, gdy powietrze zasysane przez sprężarkę także spełnia wymogi klasy 0. Tylko sprężarki z konwerterem BOGE BC nie dotyczy żadne z ograniczeń odnośnie powietrza na ssaniu: te modele bardzo efektywnie wypalają węglowodory, które mogą znajdować się w zasysanym powietrzu. Badania potwierdziły także, iż sprężone powietrze skażone bakteriami jest uzdatniane w konwerterze BC w stopniu pozwalającym unieszkodliwić drobnoustroje. Po przetworzeniu w strumieniu sprężonego powietrza nie udało się stwierdzić obecności żywych bakterii. Zapewnia to użytkownikom niezbędne bezpieczeństwo uzdatniania sprężonego powietrza wykorzystywanego we wrażliwych procesach.

Zalety produktu w pigułce:

  • 8 różnych wielkości dla zakresu przepływów sprężonego powietrza do 33 m3/min,
  • nowoczesny sterownik,
  • standardowo wyposażony w ciśnieniowy zawór spełniający rolę zaworu zwrotnego, minimalnego ciśnienia jak też funkcję zaworu odcinającego. W przypadku zakłóceń zawór zamyka się uniemożliwiając przedostanie się zaolejonego powietrza do sieci.
  • standardowo wyposażony w efektywny filtr oczyszczający sprężone powietrze. Umieszczany jest przed zaworem ciśnieniowym zapewniając jego dodatkową ochronę.
  • standardowo wyposażony w moduł VS (Variable Speed) celem lepszej pracy konwertera przy zmiennej wydajności w zakresie 20-100%
  • szafka zasilająca wraz z licznikiem godzin pracy, wyłącznikami i wskaźnikami
  • efektywny wymiennik wykorzystujący wysoką temperaturę sprężonego powietrza ze zbiornika konwertera celem wstępnego podgrzania wlotowego sprężonego powietrza do wyższych temperatur. W ten sposób oszczędza się energię – faktycznie pobór energii jest bardzo niski na poziomie 0,009 – 0,005 kWh/m³ sprężonego powietrza
  • dopuszczenia zgodne z Dyrektywą Ciśnieniową (PED/ DGRL)

Dodatkowo BOGE  oferuje diagnostykę za pomocą emisji fal dźwiękowych. Rozróżnia się tutaj test po 5-ciu latach oraz test ciśnieniowy po 10-ciu latach. Badanie akustyczne jest formą badań nieniszczących służących detekcji przecieków oraz wad materiałowych jak też różnorakich zarysowań czy uszkodzeń korozyjnych. Zaletą tej formy badań jest brak wymiany czy też nawet otwierania zbiornika konwertera oraz krótki czas wyłączenia konwertera z eksploatacji.