Praktycznie wiedzą powszechną jest fakt, iż największa częścią kosztów całego cyklu życia sprężarki jest koszt energii elektrycznej. W przybliżeniu szacuje się, że wynosi on 70%, natomiast nakłady inwestycyjne to tylko 30%.

 W jaki sposób określić zatem energetyczną efektywność sprężarki? Wielu użytkowników zwraca uwagę na wydajność sprężarki. Trwa tutaj swoisty wyścig pomiędzy poszczególnymi producentami celem „wyciśnięcia” jak największego przepływu przy danej klasie mocy silnika. Pamiętajmy jednak, iż zazwyczaj instalacje sprężarkowe są przewymiarowane, a zakładany, poparty wieloma współczynnikami bezpieczeństwa, przepływ jest w rzeczywistości zbyt duży. Dodatkowo maksymalizacja przepływu nie ma praktycznie żadnego znaczenia w odniesieniu do efektywności energetycznej, gdyż wydajność należy porównać w powiązaniu z pobieraną energią.

Tak dochodzimy do wniosku, iż jednym z lepszych indykatorów będzie moc specyficzna  (kW/m3/min) czyli kilowaty energii pobranej z gniazdka, podzielone na metr sześcienny na minutę na tłoczeniu. Jest to prawdziwy parametr świadczący o efektywności sprężarki, a w połączeniu z kosztem jej zakupu jest dobrym wskaźnikiem prawdziwej wartości sprężarki. Moc specyficzną można łatwo porównać do wskaźnika zużycia litrów paliwa na 100 km – wskaźnika stosowanego w przemyśle samochodowym, ułatwiającego użytkownikom podjęcie decyzji co do zakupu. Należy jednakże pamiętać, iż moc specyficzna odnosi się do stałych warunków otoczenia i maksymalnej wydajności sprężarki, czyli wydajności, z którą tak naprawdę rzadko pracuje, zwłaszcza w przewymiarowanych układach.

Większość sprężarek pracuje w obciążeniu częściowym ze względu na różne powody – fluktuacje zapotrzebowania, przewymiarowanie sprężarki, zmiany w systemie produkcyjnym itd. Dlatego chyba najlepszym sposobem określenia efektywności energetycznej sprężarki jest moc specyficzna (kW/m3/min) układu sprężonego powietrza. Ten wskaźnik odzwierciedla zdolność systemu sprężonego powietrza do utrzymania wysokiej efektywności w zakresie całego zakresu produkcji. Nie jest to łatwe do określenia w przypadku nowej instalacji, chyba że istnieje już pracująca podobna „siostrzana”, ale jest nieskomplikowane w przypadku istniejącej instalacji za pomocą profesjonalnego audytu stacji sprężonego powietrza.

Audyt oznacza bezpłatną konsultację oraz przepustkę do wykonania pomiaru zużycia sprężonego powietrza w zakładzie. Pomiar wykonywany jest w trakcie pracy urządzeń, bez konieczności wstrzymania produkcji czy przestojów. Zebrane dane transferowane są następnie do unikalnego softwaru BOGE – AIReport, celem symulacji zapotrzebowania energii dla różnych scenariuszy. Następnie porównywane są różne wersje układów w oparciu o program BCST (BOGE Compressors Sizing Tools), tak aby wybrana opcja cechowała się najwyższą efektywnością, co w prosty sposób wykaże, iż można osiągnąć znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w stosunku do obecnie używanego układu.

Rekomendujemy wykonanie audytu, zawsze gdy planowany jest zakup nowej sprężarki czy zastąpienie starej, wyeksploatowanej – nawet jeśli po prostu planowane jest zastąpienie sprężarki wydajnościowo identyczną. To wręcz idealny czas na zbadanie systemu i określenie punktów wymagających poprawy, takich jak: spadki ciśnienia, magazynowanie powietrza, wymiarowanie przewodów czy sterowanie.

Ponieważ zapotrzebowanie sprężonego powietrza zmienia się wraz ze wzrostem czy redukcją produkcji, niemałym wyzwaniem jest utrzymanie optymalnego poziomu efektywności energetycznej. Najlepszym rozwiązaniem w układachwielosprężarkowych jest połączenie poprawnego doboru sprężarek z inteligentnymsterowaniem nadrzędnym jak np. BOGE Airtelligence Provis 3.0. Wysokojakościowe algorytmy sterujące dobierają optymalną pod względem zużycia energii kombinację sprężarek i dodatkowych elementów. Bazując na aktualnym zapotrzebowaniu na sprężone powietrze, optymalizuje on pracę pod obciążeniem oraz na biegu jałowym oraz eliminuje energetycznie kosztowny tryb pracy ze zbyt wysokim ciśnieniem. Dodatkowo opcjonalny moduł softwaru Airlogic wpływa na poprawę funkcjonalności całej instalacji sprężonego powietrza: żaluzje na ssaniu jak też w kanałach odprowadzających oraz inne komponenty peryferyjne – wszystko można prosto i intuicyjnie ze sobą połączyć oraz sterować np. w zależności od temperatury czy też aktualnych wymagań.

Dokładne określenie zapotrzebowania na sprężone powietrze skutkuje zakupem idealnie dobranych urządzeń, przekładając się na oszczędności inwestycyjne zarówno na etapie zakupu nowych urządzeń jak i w trakcie ich wieloletniej eksploatacji.