Sprężarka częstokroć jest krytycznym elementem wyposażenia i stanowi pokaźny wydatek budżetowy, tym niemniej refleksja odnośnie miejsca jej zainstalowania zazwyczaj pojawia się zbyt późno. Lokalizacja sprężarki musi spełniać szereg wymagań celem jej poprawnej bezawaryjnej pracy.

miejsce na sprezarke

W idealnym świecie, sprężarka powinna być zainstalowana w czystym, suchym pomieszczeniu, wolnym od zapylenia i z dobrą wentylacją.

Sprężarka powinna być zawsze dostępna celem przeprowadzenia serwisu czy konserwacji. Zależnie od rozmiaru sprężarki jak też konfiguracji innych elementów instalacji sprężonego powietrza, należy upewnić się czy jest do dyspozycji odpowiednia ilość miejsca. Zgodnie z regułą kciuka, do dyspozycji powinien być min. 1 m wolnej przestrzeni wokół każdego elementu instalacji.  Zapewnia to, iż drzwi czy panele obudowy mogą być w pełni otwarte, umożliwiając pełny dostęp do urządzeń w czasie serwisu.

Jeśli koniecznym jest instalacja sprężarki w mniej idealnych warunkach, należy mieć na uwadze, iż główne remonty, wymiana elementów oraz regularna konserwacja prewencyjna mogą być droższe i prowadzić do dłuższych przestojów urządzeń. Sprężarkownia musi być zawsze zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający poprawną wentylację zapobiegając wzrostowi temperatury w sprężarkowni ponad dopuszczalne przez producenta wartości.

Zapewnienie właściwej temperatury jest sprawa kluczową. Generalnie sprężarki pracują bardziej efektywnie w temperaturach otoczenia 20–25°C i wyłączają się, kiedy temperatura jest zbyt wysoka (zazwyczaj powyżej 45°C). Dlatego też należy przedsięwziąć odpowiednie środki zapobiegające wzrostowi temperatury. Wytwarzane przez sprężarkę ciepło powinno być odprowadzane kanałami na zewnątrz pomieszczenia lub też dalej wykorzystywane w systemie odzysku ciepła. Sprężarkownia powinna być wolna od źródeł emisji ciepła, jak kotły, bojlery czy przewody rurowe oddające ciepło do pomieszczenia. Jeśli nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, należy przynajmniej odpowiednio je zaizolować. Korzystnym jest także zasysanie przez sprężarkę chłodnego powietrza, tak więc czerpnia powinna być usytuowana poprawnie  po nienasłonecznionej stronie i z dala od innych potencjalnych źródeł ciepła.

Ponadto należy upewnić się, czerpnia powietrza nie powoduje przedostawania się cząstek stałych czy innych gazowych zanieczyszczeń do sprężarki. Dobrą praktyką jest zainstalowanie w czerpni filtra wstępnego, przy czym należy pamiętać, iż spadek ciśnienia na filtrze wstępnym powinien być uwzględniony w fazie projektowania instalacji.