Czasami pojawia się możliwość oszczędności poprzez dolanie do zbiornika oleju preparatu innego od tego, który się w nim aktualnie znajduje. Czy jednak mieszanie olejów jest zalecane? Okazuje się, iż brakuje w tej kwestii jednoznacznej odpowiedzi. Stworzenie mieszanki olejów bywa jak najbardziej dopuszczalne, jednak może też doprowadzić do uszkodzenia sprężarki.

oleje boge

Oryginalne oleje firmy BOGE

Wysokiej jakości oleje z założenia mogą być ze sobą mieszane bez szczególnie negatywnych konsekwencji. Nie oznacza to jednak, że warto się na to decydować. Tak naprawdę o rezultatach wymieszania olejów decyduje wiele czynników. Najistotniejsza wydaje się kwestia jakości dolewanego oleju.

Jeżeli parametry nowego oleju są gorsze od tego aktualnie wykorzystywanego, nie zaleca się ich mieszania, ponieważ słabszy olej może być niedostosowany do sprężarki a także zniweluje on pozytywne działanie lepszego oleju. Jeżeli olej jest dostosowany do potrzeb sprężarki, oznacza to, iż bezpiecznie można go dolać do wyższej jakości preparatu. Mimo to zaleca się robić to tylko w razie konieczności. Rzecz w tym, iż niższej jakości olej pozbawia wszelkich pozytywnych właściwości oleju o lepszych parametrach. Oznacza to marnowanie dobrego oleju sprężarkowego.

Jednym z najistotniejszych parametrów oleju sprężarkowego jest jego lepkość. Decyduje ona, jak olej zachowuje się w wysokich oraz niskich temperaturach. Teoretycznie, jeżeli oba oleje spełniają wymagania specyfikacji SAE (ang. Society of Automotive Engineers), z powodzeniem można dokonać ich wymieszania. Jednak dolewanie oleju o gorszych parametrach lepkości do oleju wyższej jakości jest niewskazane. Wysokie ciśnienie i temperatura w sprężarce zmniejszają lepkość oleju, co może wpłynąć na skuteczność ochrony eksploatacyjnej w sytuacji, gdy lepkość nie jest wystarczająco wysoka.

Jeżeli zachodzi konieczność dolewki, można wybrać olej innego producenta, ale taki, który ma identyczne parametry jak ten, który został wcześniej wlany do zbiornika oleju sprężarki.  Dzięki zachowaniu tej samej lepkości SAE i klasy jakościowej API (ang. American Petroleum Institute), dwa oleje stworzą jednorodną mieszaninę, która uniemożliwi tzw. „żelowanie” oleju do postaci gęstej brei. W takim przypadku unikniemy również zjawiska wytracania dodatków uszlachetniających. Stosowanie tej zasady pozwoli utrzymać fabryczne normy cieczy smarującej i zapewni odpowiednie smarowanie podzespołów mechanicznych.

Jeśli nie jesteśmy pewni, jakiego rodzaju ciecz smarująca została wlana do zbiornika sprężarki, warto sprawdzić instrukcję obsługi lub uzyskać stosowną informację od firmy świadczącej usługi serwisowe.

Chyba podstawową zasadą stosowaną wśród eksploatatorów sprężarek jest fakt, iż jeśli sprężarka była zalana olejem syntetycznym, nawet jeśli dolewamy olejowego zamiennika, to jest to również olej syntetyczny. Podobna zasada obowiązuje w przypadku olei mineralnych, tzn. olej mineralny uzupełniamy olejem mineralnym.

Generalnie każdy rodzaj oleju ma inne zalecane czasokresy wymian  zależności od godzin pracy i warunków operacyjnych. Bardzo dobrą opinią cieszy się BOGE Syprem S, w pełni syntetyczny olej, o długim interwale wymiany 9000 roboczogodzin. Dolewając tańszego odpowiednika należy przeanalizować jego czasokres wymiany. Jeśli jest to często spotykany interwał 3000 roboczogodzin, należy zastanowić się czy krótszy czas wymiany (czyli częstsze wymiany i częstszy zakup oleju i związane z tym przestoje maszyn czyli wyższe koszty serwisowania urządzeń)   w pełni rekompensuje Wam jego niższa cena.

O roli oleju sprężarkowego pisaliśmy już we wcześniejszym artykule: https://bogepolska.pl/post/dlaczego-olej-sprezarkowy-jest-tak-wazny