Obecny kryzys energetyczny może skutkować podwyżkami cen energii sięgającymi nawet kilkuset procent. Powoduje to, że szukamy oszczędności w obszarach, które dotychczas były przez nas pomijane. Rozwiązaniem –  w firmach wykorzystujących sprężone powietrze – może być lepsze wykorzystanie marnowanej energii cieplnej, nieodzownego ubocznego produktu procesu sprężania.


Może to wydać się zaskakujące, ale nieomalże cała energia pobrana przez sprężarkę z sieci zamienia się w ciepło. Weźmy dla przykładu sprężarkę ze smarowaniem olejowym: nawet do 94% pobieranej  energii elektrycznej jest dostępne do ponownego odzyskania. Możliwość ponownego wykorzystania ciepła odpadowego na cele ogrzewania pomieszczeń czy wody użytkowej czy innych zastosowań produkcyjnych jest istotnym krokiem w kierunku szeroko rozumianej efektywności energetycznej.

Są dwa podstawowe sposoby na wykorzystanie ciepła ze sprężarek. Pierwszym jest wykorzystanie ciepłego powietrza wychodzącego z otworu wentylacyjnego sprężarki a drugim wymiennik ciepła wpięty do obiegu olejowego. Oba rozwiązania można zastosować jednocześnie.

Ciepło odpadowe sprężarki może być sensownie wykorzystane do celów ogrzewania. W takim przypadku odpowiedni system kanałów powietrza kieruje ciepłe powietrze do znajdujących się w pobliżu pomieszczeń. Jeśli powietrze do ogrzewania nie jest potrzebne, jest wyrzucane na zewnątrz. Sterowane termostatycznie przepustnice pozwalają na regulację dopływu ciepłego powietrza utrzymując temperaturę w pomieszczeniach na stałym poziomie. Obok pełnego lub uzupełniającego ogrzewania pomieszczeń roboczych podgrzane powietrze chłodzące ze sprężarek można wykorzystać do wspomagania procesów osuszania, tworzenia kurtyn cieplnych lub do wstępnego ogrzewania powietrza w palnikach  instalacji grzewczych. Ten system oczywiście zasadniczo pozwala na oszczędności w porze zimowej.

W rzeczywistości można odpowiednio wykorzystać ciepło odpadowe w odniesieniu do pory roku poprzez zastosowanie systemu BOGE DuoTherm. Zimą ciepło używane jest na cele grzewcze, latem do podgrzania wody. Tego rodzaju optymalizacja odzysku ciepła może prowadzić do znacznych energetycznych oszczędności.

Wymiennik ciepła to urządzenie instalowane w obiegu oleju sprężarki przed chłodnicą, które następnie przekazuje to ciepło do sieci centralnego ogrzewania. Dzięki wymiennikowi ciepła nawet 72% energii elektrycznej pobieranej przez sprężarkę można wykorzystać w sieci ciepłowniczej do ogrzewania pomieszczeń lub wody użytkowej. Wymiennik ciepła, podobnie jak odzysk z wentylacji, o wiele lepiej sprawdzi się zimą niż latem. Warto jednakże pamiętać, że wymiennik ciepła to urządzenie o znacznie większej elastyczności zastosowań niż wyłącznie odzysk z wentylacji, bowiem ciepłą wodę można łatwiej magazynować oraz przesyłać na większe odległości.

Najlepszym rozwiązaniem, umożliwiającym największe oszczędności, jest zastosowanie zarówno kanałów wentylacyjnych jak i wymiennika ciepła.Sprężarki bez systemu odzysku ciepła są wyraźnie droższe w eksploatacji niż te, które posiadają takie ulepszenia. Wymiennik ciepła to zatem nie wydatek, tylko inwestycja, o bardzo dobrej stopie zwrotu.