Częstym pytaniem jest po co właściwie jest olej w sprężarce bezolejowej. Wokół śrubowych sprężarek bezolejowych narosło wiele nieporozumień. W tym artykule przedyskutujemy kilka najczęściej spotykanych.

  1. Sprężarki bezolejowe nie używają oleju.
    Nie. W przypadku sprężarek bezolejowych olej nie przedostaje do komory sprężania i tym samym nie wchodzi w kontakt ze sprężonym powietrzem. Jednakże w konstrukcji sprężarki bezolejowej olej znajduje zastosowanie jako środek chłodniczy oraz smarny część rotujących. Sprężarki bezolejowe wyposażone są w specjalne uszczelnienia, które zapobiegają przedostaniu się oleju do sprężonego powietrza.
  2. Wszystkie sprężarki bezolejowe produkują sprężone powietrze w klasie 0
    Nie. Rozróżnia się różne rodzaje bezolejowego sprężonego powietrza zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez ISO (International Organization for Standardization), która opracowała standardy czystości sprężonego powietrza. Klasa 0 oznacza najczystsze powietrze, bardziej czyste niż określono w klasie 1. Użycie sprężarki certyfikowane klasą 0 zapewnia najwyższy standard. Warto jednakże upewnić się czy bezolejowa sprężarka danego producenta posiada certyfikat klasa 0 potwierdzony przez niezależną jednostkę certyfikacyjną, np. TUV  czy jest to tylko deklaracja samego producenta, gdyż może prowadzić to do późniejszych komplikacji.
  3. Klasyczna sprężarka bezolejowa jest znacznie lepsza niż tzw. „techniczna sprężarka bezolejowa”.
    Nie. Techniczna sprężarka bezolejowa to sprężarka smarowana olejowo z dodatkowym uzdatnianiem. Jeżeli jednakże przez uzdatnianie rozumie się tzw. katalizatory (np. w sprężarce BOGE BLUEKAT), które „wypalają” cząsteczki oleju zawarte w sprężonym powietrzu i w ramach pełnego utleniania przekształcają węglowodory całkowicie na dwutlenek węgla i wodę, wtedy układ sprężarki olejowej z katalizatorem w niektórych aspektach jest nawet lepszy niż klasyczna sprężarka bezolejowa. Metoda pozwala uzyskać sprężone powietrze stale wolne od oleju z maksymalną zawartością oleju resztkowego wynoszącą praktycznie niewykrywalne 0,002 mg/m3, co z nawiązką spełnia wyjątkowo rygorystyczne wymagania normy ISO 8573-1, klasa 0. Ryzyko przedostania się oleju do instalacji tłocznej praktycznie nie istnieje, gdyż sterownik konwertera zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo procesu poprzez ciągły pomiar i dokumentowanie jakości sprężonego powietrza. Alarm załącza się automatycznie w przypadku zbyt wielkich anomalii. Dodatkowo sprężone powietrze skażone bakteriami jest uzdatniane w konwerterze w stopniu pozwalającym unieszkodliwić drobnoustroje. Po przetworzeniu w strumieniu sprężonego powietrza nie stwierdza się obecności żywych bakterii, co może być kluczowe w przypadku wysokich wymagań sterylności procesu. Dodatkowe straty ciśnienia związane z zastosowaniem konwertera z nawiązką rekompensowane są poprzez lepszą efektywność energetyczną sprężarki smarowanej olejowo w stosunku do jej bezolejowego odpowiednika.

Sprężarka śrubowa bezolejowa

Sprężarka śrubowa bezolejowa wraz ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości  firmy BOGE, typ SO 61-2 FW