Podczas procesu zakupowego nowej sprężarki zwykle rozważa się wiele ofert różnych producentów. Niektóre z nich wydają się nadzwyczaj atrakcyjne cenowo, ale czy koszt zakupu powinien być jedynym kryterium selekcji producenta sprężarki ? Należy spojrzeć na całkowite koszty życia sprężarki, tak aby wybrać optymalne urządzenie.

Czy jesteście tego świadomi, iż koszt zakupu nowej sprężarki to tylko 20% całego kosztu życia urządzenia ? Podczas porównywania ofert różnych producentów sprężarek jest zatem koniecznym pamiętanie o pozostałych 80%.

Sprężarka BOGE serii S-4
Sprężarka BOGE serii S-4, typoszereg S76-4 L. Szereg ulepszeń uczyniły sprężarki S-4 energetycznym liderem w branży.

 

  1. Koszty energii; to największa składowa całego kosztu cyklu życia sprężarki. Koszt energii elektrycznej każdego systemu sprężonego powietrza będzie się różnił z powodu wielu czynników: mocy silnika sprężarek, w systemie, zapotrzebowania na sprężone powietrze (jak często sprężarki załączają się) oraz ceny energii elektrycznej. Dodatkowo, istnieją różnice w efektywności różnych typów sprężarek (np. stało- i zmiennoobrotowe) jak też różnych producentów. Porównując oferty różnych producentów sprężarek istotnym jest porównanie identycznvch mocowo (kW) jednostek i tych samych technologii.

    W jaki sposób określić zatem energetyczną efektywność sprężarki? Wielu użytkowników zwraca uwagę na wydajność sprężarki. Trwa tutaj swoisty wyścig pomiędzy poszczególnymi producentami celem „wyciśnięcia” jak największego przepływu przy danej klasie mocy silnika. Pamiętajmy jednak, iż zazwyczaj instalacje sprężarkowe są przewymiarowane, a zakładany, poparty wieloma współczynnikami bezpieczeństwa, przepływ jest w rzeczywistości zbyt duży. Dodatkowo maksymalizacja przepływu nie ma praktycznie żadnego znaczenia w odniesieniu do efektywności energetycznej, gdyż wydajność należy porównać w powiązaniu z pobieraną energią.

    Jednym z lepszych indykatorów jest moc specyficzna  (kW/m3/min) czyli kilowaty energii pobranej z gniazdka, podzielone na metr sześcienny na minutę na tłoczeniu. Jest to prawdziwy parametr świadczący o efektywności sprężarki i dobrym wskaźnikiem prawdziwej jej wartości. Moc specyficzną można łatwo porównać do wskaźnika zużycia litrów paliwa na 100 km – wskaźnika stosowanego w przemyśle samochodowym, ułatwiającego użytkownikom podjęcie decyzji co do zakupu.

    Poważni producenci, jak BOGE,  publikują dane techniczne swoich sprężarek. Co więcej, są one tak dokładne, iż BOGE nie obawia się ewentualnych prób odbiorczych. Wystawia to BOGE świadectwo poważnego, uczciwego dostawcy.

 

  1. Koszt obsługi serwisowej; przestrzeganie wymaganego harmonogramu prac konserwacyjnych i używanie oryginalnych części producenta odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu sprężarek w optimum sprawności i zapewnieniu ich niezawodności w procesie produkcyjnym. Szacuje się, iż koszt obsługi serwisowej stanowi średnio ok. 7% całego kosztu cyklu życia urządzeń.

 

  1. Koszt instalacji; to tylko ok. 2% kosztów cyklu życia, chociaż złe wybory mogą niepotrzebnie podnieść udziały procentowe. Niektóre typu rurociągów mogą być tańsze w zakupie, ale w następstwie niższej jakości będą powodowały przecieki (straty) sprężonego powietrza lub inne niedogodności powodujące wzrost kosztów operacyjnych.