Otaczające nas powietrze zawiera wilgoć, której ilość zależna jest od temperatury. Im wyższa jest temperatura powietrza, tym więcej wilgoci jest absorbowane. Warto przypomnieć, iż wilgoć niekorzystnie wpływa na system sprężonego powietrza.

osuszacz ziebniczy

Osuszacz ziębniczy BOGE typ DS120 poprawia jakość sprężonego powietrza.

 

Nieuzdatniane, nieosuszane sprężone powietrze zawiera cząstki stałe oraz zanieczyszczenia gazowe i stwarza znaczne zagrożenie uszkodzenia systemu sprężonego powietrza i zanieczyszczenia wytwarzanego produktu. Zawarta w sprężonym powietrzu i nieusunięta wilgoć może powodować następujące problemy:

  1. Korozję wewnętrznych części system sprężonego powietrza, co może prowadzić do powstania nieszczelności i wycieków powietrza oraz spadku ciśnienia a co z tym cię wiąże do wzrostu zapotrzebowania na energię
  2. Może powodować zamarzanie przewodów sprężonego powietrza w warunkach niskich temperatur
  3. Może dochodzić do kontaktu z wytwarzanym produktem, co wpływa na waszą reputację oraz dochodowość

Aby uniknąć problemów spowodowanych zbyt dużą zawartością wilgoci, sprężone powietrze musi być odpowiednio uzdatnione (osuszone, przefiltrowane).

Przed wyborem odpowiedniego osuszacza, należy zastanowić się, jaki typ spełni założone wymagania:

  1. Dopuszczalna zawartość wilgoci w sprężonym powietrzu oraz klasa jego czystości zgodnie z normą ISO 8573-1:2010.
  2. Maksymalna temperatura otoczenia, przy której może pracować osuszacz. Przy czym należy pamiętać, iż przy zastosowaniu osuszaczy BOGE osiągnięcie wymaganej jakości sprężonego powietrza jest praktycznie możliwe przy dowolnej temperaturze otoczenia.
  3. Minimalne ciśnienie oraz temperaturę powietrza na wlocie do osuszacza
  4. Jeśli stacja sprężonego powietrza składa się z więcej niż jednej sprężarki, zawsze lepiej jest stosować oddzielny osuszacz do każdej sprężarki (ilość osuszaczy identyczna jak ilość sprężarek)

Sprężarka-BOGE-SD101-3
Sprężarka BOGE SD101-3  w wersji ze zintegrowanym osuszaczem ziębniczym

Osuszacz ziębniczy jest stosowalny w większości przemysłowych aplikacji, ponieważ obniża ciśnieniowy punkt rosy sprężonego powietrza do +3°C. Oznacza to, iż nie trzeba martwić się o wykraplanie się wilgoci, jeśli tylko przewody sprężonego powietrza nie są wystawione na działanie temperatur zewnętrznych.

Przy zastosowaniu osuszaczy adsorbcyjnych można osiągnąć ciśnieniowy punt rosy do -70°C. Generalnie zaleca się używanie standardów normy ISO 8573-1:2010 podczas specyfikacji  nowego osuszacza czy rewizji systemu sprężonego powietrza.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z pełnym programem produkcji sprężarek oraz systemów uzdatniania sprężonego powietrza firmy BOGE.