Odprowadzenie kondensatu jest ważnym elementem systemu sprężonego powietrza i wpływa na ogólną efektywność i niezawodność systemu jak też na jakość wytwarzanego powietrza. Poniżej kilka informacji na temat separatorów BOGE CC-2.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 24 lipca 2006 zabronione jest odprowadzanie tworzącego się kondensatu, zawierającego węglowodory ropopochodne (w tym olej) o zawartości przekraczającej 15 mg/l, do publicznej sieci kanalizacyjnej bez odpowiedniej obróbki. Dlatego też koniecznym jest stosowanie separatora kondensatu, który oddziela olej od wody z kondensatu sprężonego powietrza. Separator kondensatu, a raczej fachowo określany separator olej/woda jest urządzeniem wymaganym przez polskie prawo, do stosowania wszędzie tam, gdzie tworzy się zaolejony kondensat. Reguluje to m.in. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627), Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 113 poz. 954) czy też Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dziennik Ustaw z dnia 29 grudnia 2005 roku poz. 2176).

Te przepisy nie są nowe, a dodatkowo wprowadzono Bazę Danych Odpadowych (BDO) – rejestr podmiotów wytwarzających śmieci niebędącymi zwykłymi odpadami komunalnymi. Wszystkie podmioty zarejestrowane w BDO zobowiązane są prowadzić ewidencję odpadów oraz kartę ich przekazania, jak i umieścić numer rejestru BDO na paragonach i fakturach. Konsekwencje braku rejestracji lub niedopilnowanie któregoś z obowiązków może grozić karą grzywny.

Kondensat to ciecz powstała ze skroplenia gazu, w tym wypadku sprężonego powietrza. Przy zastosowaniu sprężarek smarowanych olejowo powstały kondensat zawiera olej i musi być oczyszczony przed wprowadzeniem go do sieci kanalizacyjnej.

Jednakże przy zastosowaniu nowoczesnych olei sprężarkowych, metoda separacji grawitacyjnej nie funkcjonuje optymalnie. Separatory CC-2 firmy BOGE używają innej technologii: rożne stopnie filtracji wraz ze specjalnie lakierowanymi włóknami polipropylenowymi i  węglem aktywnym skutkują resztkową zawartością oleju na poziomie <10 ppm na wylocie, niezależnie od rodzaju stosowanego oleju w sprężarce.

 

Nowości i ulepszenia separatora CC-2 w pigułce:

  • Wskaźniki: nowy CC-2 jest wyposażony we dwa wskaźniki. Pierwszy wskazuje stopień zanieczyszczenia filtra, drugi sygnalizuje zakłócenia.
  • Opcjonalny alarmowy styk bezpotencjałowy: opcjonalny alarmowy styk bezpotencjałowy wysyła sygnał, gdy filtr jest zapchany oraz w przypadku zakłócenia pracy systemu. Styk ten może być bezproblemowo użyty do komunikacji z nadrzędnym sterownikiem
  • Łatwa konserwacja: ergonomicznie zaprojektowane elementy filtrów czynią konserwację łatwiejszą. Ciężar elementów zredukowano o ok. 50%
  • Stosowalny dla wszystkich olei: standardowe element filtrów separatora CC-2 są stosowalne dla 99% olei dostępnych na rynku. Możliwe jest także użycie specjalnych filtrów dla olei bazujących na estrach/poliglikolu.

 

W trosce o środowisko naturalne nie można pozbywać się kondensatu byle gdzie. Jeżeli ktoś nie chce inwestować w separatory powinien mieć na względzie koszt jaki zapłaci za utylizację. Separator olej/woda jest urządzeniem, które potrafi na siebie zarobić, gdyż koszty jego eksploatacji są niższe niż utylizacji samego kondensatu.