Pandemia zbiera swoje żniwo – liczba zmarłych przekroczyła już milion. Milion, który ciągle się powiększa. W większości krajów szpitale zapełniły się przekraczając już punkt krytyczny począwszy od marca, kiedy normalnym zjawiskiem były szpitale polowe wspomagające klasyczną opiekę medyczną. A to jeszcze nie koniec. Szczepionka jest cały czas w fazie badań a nadszedł sezon grypowy. BOGE zastanawia się: co jeszcze można zrobić ?

kompresory boge

W obliczu światowego stanu alarmowego priorytety są jasne – przede wszystkim bezpieczeństwo kiedy narażone jest ludzkie życie. Sprężone powietrze jest używane zarówno w procedurach medycznych jak też przy zapewnieniu mechanicznego wspomagania oddychania pacjentów na intensywnej terapii a także do obsługi różnych sprzętów medycznych. Dla BOGE, sektor medyczny i farmaceutyczny pozostaje cały czas najwyższym priorytetem.  

Wytwarzanie czystego powietrza w branży medycznej jest skomplikowanym zagadnieniem, ponieważ najwyższym priorytetem pozostaje bezpieczeństwo pacjenta, co wymaga gwarancji, iż medyczne sprężone powietrze jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ale wymagania sektora medycznego wykraczają poza to. Muszą spełniać mnóstwo surowych regulacji odnośnie specyfikacji i zastosowań w sprzęcie medycznym jak też pozostawać efektywne energetycznie zapewniając niskie koszty operacyjne.

Szpitale wymagają dwóch różnych rodzajów powietrza wytwarzanego przez sprężarki – powietrza medycznego do zastosowań w sprzęcie medycznym oraz bezpośrednio przez pacjentów oraz powietrza technicznego do obsługi szpitala. Ważnym jest, aby oba systemy były rozdzielone. Inaczej mówiąc, powietrza wytwarzane przez  sprężarki medyczne nie mogą być używane do innych celów i vice versa.  Istnieje niewielka różnica pomiędzy sprężarkami wytwarzającymi powietrze do celów medycznych a tymi do celów technicznych w szpitalu. W rzeczywistości sprężarki same w sobie nie są kwalifikowane jako sprzęt medyczny, co oznacza, iż nie występują żadne ograniczenia odnośnie rodzajów sprężarek stosowanych w branży medycznej. Główną różnicą pomiędzy systemem sprężonego powietrza do celów medycznych a technicznych jest software, który je kontroluje; system jako całość (raczej niż indywidualne komponenty) jest klasyfikowany jako sprzęt medyczny a gaz, który dostarczają jest uznawany za medykament.

Jednym z najbardziej istotnych kryteriów doboru urządzeń dla sektora medycznego jest obliczenie szpitalnego 100% zapotrzebowania powietrza. Określa się to inaczej jako ilość powietrza wymaganą przez każdą medyczną aplikację, która może być użyta w tym samym czasie. Planowanie systemu sprężonego powietrza z minimum potrójną rezerwą eliminuje ryzyko wystąpienia braków sprężonego powietrza.

Efektywna filtracja jest kluczowa w procesie wytwarzanie 100% czystego medycznego powietrza. Systemy BOGE, które spełniają wszelkie europejskie medyczne standardy sprężonego powietrza, operują aż z siedmioma stopniami filtracji w wersji dwukomorowej  celem osuszenia powietrza i usunięcia zanieczyszczeń. Zintegrowane filtry i katalizatory uzdatniają powietrze efektywnie i zgodnie z najsurowszymi wymaganiami odnośnie medycznego sprężonego powietrza. System filtracji musi być co najmniej potrójny tak aby sprężone powietrze w wymaganej klasie było zawsze dostępne, nawet gdy jedna nitka filtracji jest wyłączona, a druga, przykładowo, uległa awarii. Proces filtracyjny musi zapewnić usunięcie resztkowej zawartości oleju, kurzu oraz wilgoci a ponadto zminimalizować zawartość tlenku węgla.

Kiedy BOGE projektuje medyczny system sprężonego powietrza, zawsze zakłada najgorszy scenariusz, co w zasadzie podsumowuje rok 2020. Cel BOGE jest dokładnie taki sam jak pracowników szpitali – najlepsza możliwa opieka dla osób potrzebujących medycznej terapii i opieki.

Trzymajcie się !

O podobnej tematyce pisaliśmy już wcześniej https://bogepolska.pl/post/koronawirus-sprezone-powietrze-dla-celow-medycznych-najwyzszym-priorytetem-boge