Każdy zespół jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Tak, to stara prawda, ale w przypadku instalacji sprężonego powietrza BOGE bierze to sobie do serca i stawia na najwyższą efektywność wszystkich komponentów. Najnowszy dowód: nasze nowe wysokowydajne filtry z dopuszczeniem FDA.

filtry boge

FDA czyli Agencja Żywności i Leków ( Food and Drug Administration) to amerykańska agencja rządowa zajmująca się regulowaniem i nadzorowaniem sprzedaży m. in. żywnością, lekami i urządzeniami. Skupia się na bezpieczeństwie, tak aby artykuły dopuszczone do sprzedaży nie zagrażały zdrowiu. Uzyskanie certyfikatu FDA wiąże się z wieloletnimi badaniami i testami dowodzącymi efektywności działania i bezpieczeństwa. Sprawdza się również szczegółowe informacje na temat zakładów, procesów i materiałów użytych w produkcji, przetwarzaniu, pakowaniu i przechowywaniu produktu. Przeprowadza inspekcje w zakładach producenta pod kątem stosowania prawidłowych procedur. Wymagania agencji sprawiają, że certyfikat FDA jest uznawany międzynarodowo jako dowód wysokiej jakości, bezpieczeństwa i standardów pod każdym względem

Typoszereg filtrów sprężonego powietrza firmy BOGE cechuje się wkładami filtracyjnymi z nanowłókien. Nanowłóknami nazywamy włókna o bardzo małych średnicach, wynoszących około 50- 500 nm. Nanowłókna mają właściwości znacznie różniące się od właściwości włókien standardowych. Ze względu na duży stosunek powierzchni do masy, mają dużą powierzchnię właściwą co skutkuje wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Charakteryzują się one wyśmienitymi właściwościami podczas separacji ciał stałych, aerozoli wodno-olejowych i oparów oleju, a także spełniają najwyższe wymagania przemysłu spożywczego czy farmaceutycznego. BOGE zapewnia roczną gwarancję na parametry pracy, a odnośnie obudowy filtra nawet 10-letnią. BOGE posiada w ofercie filtry wstępne, mikrofiltry jak też filtry z węglem aktywnym, co umożliwia ich instalacyjną kombinację – naturalnie kompatybilną z innymi komponentami.