Sposoby na poprawę efektywności energetycznej i redukcję kosztów.

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię sprężarek poprzez inteligentne sterowniki

Istnieje sposób na osiągnięcie dalszych oszczędności energetycznych używając inteligentnego sterownika w przypadku pracy z dwoma lub więcej sprężarkami.

Nowoczesne elektroniczne sterowniki zapewniają oszczędność energii na dwa sposoby:

  • Utrzymują ciśnienie w znacznie węższym zakresie
  • Dobierają najlepszą kombinację sprężarek celem optymalnego zapotrzebowania energii

Pierwsza metoda, utrzymywania ciśnienia w wąskim zakresie, jest realizowana poprzez ciągłe monitorowanie ciśnienia za pomocą przetwornika, który informuje kiedy sprężarka powinna być wy- lub załączona. Bazuje to zmianie systemowego ciśnienia. Używając tej metody, zakres ciśnień może być utrzymywany w przedziale 0.2 bar – co jest idealnym przedziałem dla efektywnej pracy sprężarek.

Druga technika, najlepszej możliwej kombinacji sprężarek, jest szczególnie polecana przy współpracy sprężarek zmienno- i stałoobrotowych w związku z minimalizacją pracy sprężarek pod obciążeniem częściowym oraz na biegu jałowym. Sprężarki pracują tylko wtedy, gdy zapotrzebowanie na sprężone powietrze rzeczywiście jest wymagane, skutkiem czego eliminuje się niepotrzebne zużycie energii.

Oszczędności spowodowanych sterownikiem nie można lekceważyć. Na każdy 1 bar zmniejszonego ciśnienia przypada 7% elektrycznych oszczędności. W przypadku gdy wyższe ciśnienie jest wymagane można przecież, w zakresie pewnych przepływów, załączyć tzw. doprężacz.

Elektroniczne sterowniki, które sterują wieloma sprężarkami w zakresie pojedynczej nastawy ciśnień, mogą także dopasować wydajność sprężarek do aktualnego zapotrzebowania tak dokładnie jak tylko to jest możliwe. Przykładowo, zamiast używając sprężarki 100 kW ze stopniem wykorzystania 60%, sterownik taki jak BOGE Airtelligence Provis 2.0 dobierze 2 sprężarki 30 kW w zakresie wykorzystania 100%. Taki system może współpracować nawet z 16 sprężarkami w zakresie wstęgi ciśnieniowej 0,2 bar i może zostać zaprogramowany na zmiany ciśnienia spowodowane zmianą zapotrzebowania na sprężone powietrze, np. redukcją ciśnienia w weekendy lub pracą zmianową.

Połączenie nowoczesnych sterowników wraz z innymi opcjami jak np. odzyskiem ciepła czy detekcją wycieków odgrywa ważną rolę w polepszeniu efektywności energetycznej i redukcji kosztów. Warto bowiem zapamiętać, iż to optymalizacja efektywności ma w końcu największy wpływ na produktywność.