BOGE Whitepaper

BOGE Whitepapers

Raporty techniczne (ang. White Papers), bazując na wiedzy oraz doświadczeniu producenta sprężarek BOGE Kompressoren, wyjaśniajamy złożone problemy w maksymalnie przejrzysty sposób. Pomagają Użytkownikom rozwiązać problemy oraz ułatwiają podjęcie decyzji. Poniżej znajdują się raporty techniczne dotyczące różnych dziedzin.

Regulacja F-Gazów EU 517/2014

Wdrożenie przepisów dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych UE 517/2014 stanowi spore wyzwanie dla producenta, serwisu jak i użytkownika. Użytkownicy powinni je znać i przestrzegać, aby móc w odpowiednim czasie planować konieczne inwestycje.

Za pomocą raportu dowiedzą się Państwo:

 • Czego dotyczy regulacja odnośnie F-Gazów
 • Jakich osuszaczy ziębniczych dotyczy regulacja
 • Jakie wprowadzono zmiany w porównaniu do starej regulacji odnośnie F-Gazów
 • Czy obecnie używane środki chłodnicze będą nadal oferowane

Do pobrania:

Jak działają sprężarki BOGE z regulowaną prędkością obrotową ?

Sprężarki wyposażone w przetwornice częstotliwości mogą być efektywnym sposobem redukcji zużycia energii elektrycznej, ale aby w pełni wykorzystać oferowane możliwości technologiczne wymagane jest odpowiednie podejście podczas selekcji urządzeń oraz zrozumienie funkcjonalności całego układu sprężonego powietrza.

Raport wyjaśnia jak to osiągnąć, tak iż Państwa produkcyjna działalność może tylko skorzystać z szerokich możliwości oszczędności energetycznych powiązanych równocześnie z maksymalizacją wydajności systemu.

Za pomocą raportu dowiedzą się Państwo:

 • jakie są wymagania związane z instalacją sprężarek zmienoobrotowych
 • jak zapewnić optymalizację sprężarek pod względem minimalnego zużycia energii
 • jak poprawnie skonfigurować system sprężonego powietrza
 • ryzyka związane z modernizacją instalacji

Do pobrania:

Optymalizacja medycznego systemu sprężonego powietrza

W zakresie sektora medycznego istnieją potrzeby wielorakiego zastosowania gazów medycznych, od sztucznej respiracji do zasilania urządzeń chirurgicznych. Gdy chodzi o życie pacjentów, tylko niezawodne źródło absolutnie czystego powietrza może znaleźć zastosowanie.

Projektowanie systemu sprężonego powietrza dla zastosowań szpitalnych jest zadaniem złożonym i wymagającym. Nie tylko należy spełnić obwiązujące normy i regulacje, ale także zapewnić optimum efektywności energetycznej i , ponad wszystko, niezawodność.

Za pomocą raportu dowiedzą się Państwo:

 • normy i regulacje w zakresie zastosowań medycznych
 • kluczowe aspekty w projektowaniu medycznego systemu sprężonego powietrza
 • wysokie wymagania dotyczące systemu filtracji
 • jak sterować/kontrolować całym systemem sprężonego powietrza
 • jak zoptymalizować system pod względem minimalnego zużycia energii

Do pobrania:

Wskazówki do specyfikacji gazów specjalnych

Czy Państwa system potrzebuje może sprężonych gazów specjalnych, tak jak np. azot czy tlen ? Jeśli tak, może to kosztować Państwa więcej niż powinno. Poprzez zapoznanie się z metodologią odpowiedniej specyfikacji gazów, możecie Państwo oszczędzić wydatki i zwiększyć efektywność systemu.

Wiele gałęzi przemysłu, wliczając w to np. sektor medyczny, produkcję żywności czy wydobywczy, używa niewłaściwych wartości odnośnie czystości gazów w danej aplikacji. Wynikiem jest dodatkowy koszt i nieefektywność, które to mogą zostać całkowicie i stosunkowo łatwo wyeliminowane.

Za pomocą raportu dowiedzą się Państwo:

 • jak poprawnie specyfikować gazy techniczne takie jak azot i tlenu
 • różnice pomiędzy klasami czystości i ich wpływ na koszt
 • korzyści z posiadania generatorów gazu w instalacji
 • sposób sprawdzenia celem upewnienia się iż nie płacicie Państwo więcej niż to rzeczywiście potrzeb

Do pobrania:

Oszczędzaj energię z BOGE

Szacuje się, iż koszt energii elektrycznej wynosi aż 75% całego cyklu życia produkty związanego z wytwarzaniem sprężonego powietrza. Optymalizacja kosztów energetycznych jest zatem kwestią kluczową dla każdego użytkownika sprężonego powietrza.

Raport wyjaśni Państwu gdzie najczęsciej można zlokalizować główne przyczyny marnowania energii oraz pomaga zoptymalizować jej zużycie.

Za pomocą raportu dowiedzą się Państwo:

 • jaki wpływ na bilans energetyczny mają nieszczelności instalacji
 • jakie są sposoby na zmodernizowanie orurowania w sprężarkowni
 • jak zoptymalizować system odprowadzenia kondensatu
 • jaka jest rola sterownika nadrzędnego, zwłaszcza w wersji w zorientowanej na oszczędność energii
 • jakie są możliwości odzysku ciepła

Do pobrania:

Przemysł 4.0 w zakresie sprężonego powietrza

Raport techniczny informuje w jaki sposób wykorzystać praktycznie, a nie tylko teoretycznie, korzyści płynące z Przemysłu 4.0 poprzez technologię BOGE. Od standardowych produktów z aplikacjami sieciowymi do systemów sieciowego sterowania, raport techniczny wyjaśnia w jaki sposób producenci mogą przedłużyć interwały serwisowe, używać digitalnych technik wspomagających serwis, zwiększyć efektywność oraz wypracować przyszłościowe trendy systemu produkcyjnego.

Jako wiodący producent technologii sprężarkowej “inteligentny” jest kluczowym określeniem odnośnie większości systemów BOGE a ten raport techniczny pokazuje w jaki sposób inteligencja może zostać zaimplementowana w systemie sieciowym.

Za pomocą raportu dowiedzą się Państwo:

 • jakie są założenia Przemysłu 4.0
 • jak zapewnić optymalizację systemu sprężonego powietrza
 • w jaki sposób zmaksymalizować korzyści płynące z Przemysłu 4.0 w zakresie sprężonego powietrza

Do pobrania:

Oryginalne części eksploatacyjne – dlaczego są warte każdych wydatków

Na pierwszy rzut oka wydaje się, iż użycie nieoryginalnych („pirackich”) części eksploatacyjnych może pomóc w redukcji kosztów. Jednakże owa ekonomiczna alternatywa szybko może okazać się złą inwestycją. Tylko użycie oryginalnych części zamiennych, testowanych przez producenta, można uzyskać optimum niezawodności a także zużycie energii pozostaje na stałym niskim poziomie.

Za pomocą raportu dowiedzą się Państwo:

 • Jaki wpływ mają nieoryginalne części na zapotrzebowanie energii oraz żywotność urządzeń
 • Dlaczego oryginalne części eksploatacyjne są jedynym słusznym wyborem

Do pobrania:

Powietrze bezolejowe bez sprężarki bezolejowej

Gałęzie przemysłu, w których wykorzystuje się bezolejowe sprężone powietrze takie jak branża spożywcza mogą wytwarzać powietrze w sposób bardziej ekonomiczny niż za pomocą klasycznych dwustopniowych sprężarek bezolejowych – używając sprężarki smarowanej olejowo z katalitycznym konwerterem, czyli procesem, który przekształca zanieczyszczenia węglowodorowe w wodę i CO2.

Za pomocą raportu dowiedzą się Państwo:

 • Jakie są potencjalne źródła zanieczyszczenia sprężonego powietrza
 • Jaka jest alternatywa dla klasycznej sprężarki bezolejowej
 • Jak działa konwerter
 • Jakie są zalety zastosowania sprężarki smarowanej olejowo z konwerterem

Do pobrania:

Zaspokajając apetyt na sprężone powietrze

Sprężone powietrze jest krytycznym medium w przemyśle spożywczym. Ten White Paper opisuje najlepsze praktyki związane ze sprężonym powietrzem w branży spożywczej.

Za pomocą raportu dowiedzą się Państwo:

 • Jakie są potencjalne źródła zanieczyszczenia sprężonego powietrza i jego skutki w branży spożywczej
 • Jakie praktyki produkcyjne obowiązują w branży spożywczej
 • Dlaczego norma ISO 8573 nie jest w pełni wystarczająca
 • Jakie zalety oferuje Dobra Praktyka Produkcyjna Wytyczna102 opracowana przez BCAS

Do pobrania: